skip to Main Content
Inicijuojamos Projektinės Veiklos

Inicijuojamos projektinės veiklos

Skaitmeninių inovacijų centras „Laser LT DIH“ inicijuoja naują projektą – „Skaitmeninių inovacijų centro „LASER LT DIH“ veiklos planas“ – pagal priemonę „Skaitmeninių inovacijų centrai“ Nr.1 (Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01). Siektinas inicijuojamo projekto tikslas – stiprinti Europos MVĮ konkurencingumą ir tapti pirmaujančiu skaitmeninių inovacijų centru įmonėms, veikiančioms lazerių, fotonikos ir pažangios gamybos srityse Šiaurės rytų Europos dalyje, kuris skatins įmones investuoti į skaitmenines inovacijas, suteikiant galimybę pramonės įmonėms gauti naujausią informaciją, ekspertinę pagalbą ir naudotis infrastruktūra bei technologijomis skaitmeninių inovacijų bandymams su įmonės produktais, taip padedant gamybinėms MVĮ pagerinti savo konkurencingumą pasaulinėje rinkoje. Projekto vertė – 4,7 mln Eur

Viso priemonės konkurse dalyvauja 11 paraiškų, kurių bendrą vertė – 50,5 mln. Eur. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 6 mln. Eur, kvietimui numatytas finansavimas – 18,3 mln. Eur.

Back To Top