skip to Main Content
Kviečiamos įmonės Skaitmenizuotis!

Kviečiamos įmonės skaitmenizuotis!

Ieškomos gamybinės MVĮ, norinčios padidinti savo konkurencingumą, įsidiegiant skaitmeninę dvynių technologiją (angl. Digital Twin Technology). Aplikantai gali gauti iki 90 tūkst. Eur finansavimą.

Change2Twin programa, apimanti atvirus kvietimus ir mentorystę, padės įmonėms įveikti technologijų diegimo iššūkius.

Aplikuoti gali tik įmonės, pasiekusios antrą skaitmenizavimo lygį pagal Industrie 4.0 Maturity Index skalę,  t.y. įmonėje veikiančios skaitmeninės sistemos tarpusavyje sąveikauja, dalinasi tarpusavyje duomenimis, teikia verslui aktualią informaciją.

Paraiškos teikimo terminas: Spalio 30 d., 18:00 val. (17:00, CEST)

Daugiau informacijos apie kvietimą: Change2Twin

 

Back To Top