skip to Main Content
MVĮ Kviečiamos Pasinaudoti Finansine Parama Skaitmenizuojant Gamybos Procesus

MVĮ kviečiamos pasinaudoti finansine parama skaitmenizuojant gamybos procesus

Mažos bei vidutinės įmonės (MVĮ) yra kviečiamos pasinaudoti galimybe gauti ES struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“ NR. 2. Planuojama kvietimo finansavimo suma – 15 mln. Eurų. Vadovaujantis laikinąja tvarka, kvietimo terminas pratęstas iki 2020 m. liepos 7 d. Skaitmenizuojant gamybos procesus tikimąsi sudaryti sąlygas įmonių darbo našumo augimui, skatinti įmonėse pokyčius ir darbo našumo didinimą.

Apie neišvengiamą pramonės transformaciją, darančią gamybinius procesus skaidresniais ir lengviau valdomais, kalbama jau seniai. Skaitmenizuojant procesus galima didinti įmonių gamybos ciklų lankstumą, trumpinti naujų produktų ar technologijų vystymo laiką, efektyviau valdyti išteklius bei didinti našumą.  Nors Lietuvos gamybos sektoriaus dalis BVP viršija ES vidurkį (15 proc.), tačiau sektoriaus struktūroje vis dar dominuoja vidutinės ar žemos technologijos. Dauguma įmonių puikiai supranta būtinybę skaitmenizuoti ir modernizuoti gamybos procesus, tačiau dažniausiai susiduria su nežinomybe nuo ko pradėti ar į ką kreiptis.

„Laser LT DIH“ gali padėti įmonei optimizuoti procesus bei didinti pajamas/mažinti kaštus per naujų inovatyvių sprendimų ir technologijų diegimą, procesų skaitmenizavimą. Skaitmeninis inovacijų centras „Laser LT DIH“ siūlo nemokamas profesionalias audito paslaugas, apimančias naujovių kūrimo ir valdymo procesų analizę, įmonės novatoriškumo potencialo apibendrinimą, vadybinių ir technologinių krypčių rekomendavimą. Inovacijų audito metu išsiaiškinama įmonės patirtis bei potencialas diegiant inovacijas. Audito išvados padės nustatyti, kokių sričių inovacijų konsultacijos bus naudingiausios įmonei bei kokių technologinių sričių specialistus reikės pasitelkti, rengiantis naujiems technologiniams sprendimams.

Atliktas profesionalus „Laser LT DIH“ konsultantų auditas leistų įmonei ne tik įsivertinti galimas perspektyvas skaitmenizuoti gamybos procesus, tačiau ir tikslingai pasirinkti tinkamas priemones, vedančias prie našesnės gamybos bei procesų valdymo. Atliktas auditas kartu su rekomendacijomis būtų puikus pamatas kryptingam skaitmenizacijai prioritetų ir lėšų paskirstymui, pagrindas aplinkuojant finansavimui pritraukti pagal priemonę  „Pramonės skaitmeninimas LT“ NR. 2.

Back To Top